Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Một số các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro cao về trị giá hải quan

Một số các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá hải quan

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc nhóm rủi ro về trị giá được quy định như thế nào?

Theo quy định tại điều 24 của thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định tiêu chí xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục cần thực hiện xác định lại trị giá hải quan khi có nghi ngờ như sau:

Điều 24. Tiêu chí xây dựng, bổ sung, sửa đổi mặt hàng trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro trị giá hải quan, Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan
– Đối với hàng hóa xuất khẩu:
a) Hàng hóa có thuế xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu lớn;
b) Hàng hóa có tần suất vi phạm cao về trị giá hải quan trong khoảng thời gian đánh giá;
c) Hàng hóa có rủi ro khai không đúng trị giá giao dịch nhằm mục đích gian lận thuế, trốn thuế xuất khẩu, hoặc để hưởng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu:
a) Hàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu cao;
b) Hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu;
c) Hàng hóa có tần suất vi phạm cao về trị giá hải quan trong khoảng thời gian đánh giá;
d) Hàng hóa có rủi ro khai không đúng trị giá giao dịch nhằm mục đích gian lận thuế, trốn thuế nhập khẩu;
đ) Hàng hóa có rủi ro khai giảm trị giá nhập khẩu để bán phá giá hàng hóa vào thị trường nội địa Việt Nam.

*Lưu ý: Khi thuộc các trường hợp kể trên, lô hàng của bạn sẽ có thể nhận yêu cầu Tham vấn giá từ Hải quan

>> Có thể bạn quan tâm: Nghiệp vụ tham vấn giá của ONEX Logistics

2. Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá

– Một số mặt hàng xuất khẩu thuộc danh mục rủi ro cao về trị giá: gạo (nông sản), cá (thuỷ sản), than đá, gỗ,… (Xem thêm tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Quyết định số 3950/QĐ-TCHQ ngày 30/11/2015)

– Một số mặt hàng nhập khẩu thuộc danh mục rủi ro cao về trị giá: Thịt gia súc, cá, vải, gạch ốp lát bằng gốm, sứ, giày dép, thiết bị điện gia dụng, điện thoại di động, camera/máy chiếu, ô tô/xe máy,… (Xem thêm tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 3950/QĐ-TCHQ ngày 30/11/2015)

*Lưu ý:
– Danh mục và mã số H/S cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện cần xác định lại trị giá, kèm theo mức giá tham chiếu như trên chỉ là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra sau thông quan sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan, được lưu hành nội bộ và sử dụng thống nhất trong toàn ngành hải quan.


ONEX Logistics Team